logo

Fakultet za metalurgiju i materijale

Univerzitet u Zenici

 • İstanbul'un bütün semtlerinde kurye , moto kurye hizmeti vermekteyiz.İstanbul da kurye deyince akıla kurye.asia gelmektedir.
 • porno - antalya escort bayan - sohbet - porno izle - escort kızlar antalya - dizi fragmani - hacklink
 • Fakultet za metalurgiju i materijale
  Petak, 07 Kolovoz 2009 11:52

  copyoffax2

  Travnicka cesta 1
  72000 Zenica, BiH

  centrala: +387 32 401 831

  401 832

  Dekanat: +387 32 403 468

   
  Fax: + 387 32 406 903

  e-mail:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
  Ažurirano Četvrtak, 11 Travanj 2013 08:49
   
  PDF Ispis E-mail
  Petak, 01 Veljača 2013 12:41


  IZVOD  IZ  STATUTA UNIVERZITETA U ZENICI (Prečišćen tekst)

  Član 368.

  (Pravo na završetak studija)

  (1) Student upisan na visoku školu ili studijski odsjek u dvogodišnjem trajanju, kao i student upisan po nastavnom planu i programu do akademske 2004/2005. Godine, ima pravo završiti započeti studij, prema nastavnom planu i programu koji je važio u vrijeme njegovog upisa, najkasnije do 30. septembra 2013. godine.
  (2) Student upisan na dodiplomski ili postdiplomski studij, po odredbama ranijih propisa, ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv, prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Okvirnog zakona.
  (3) Lica koja su stekla akademsko zvanje magistra nauka ili ekvivalenta po odredbama ranijih propisa, imaju pravo započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na ovaj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.
  (4) Lica koja su započela jednogodišnji ili dvogodišnji  studij za sticanje akademskog zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 6/09), imaju pravo, nakon sticanja zvanja magistra nauka ili ekvivalenta, započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Okvirnog zakona, zaključno s 30. septembrom 2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka, na taj način, može steći najkasnije do 30. septembra 2015. godine.
  (5) Studenti koji su započeli postdiplomski studij prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09), imaju pravo i obavezu okončati započeti studij i steći naučni stepen magistra, po odredbama ranijih propisa, najkasnije do 31. decembra 2013. godine.
  (6) Lica koja su započela postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09) imaju pravo i obavezu okončati započeti postupak i steći naučni stepen doktora nauka, po odredbama ranijih propisa, najkasnije do do 30. septembra 2015. godine.

  Prečišćeni tekst usvojen na sjednici  Upravnog odbora Univerziteta u Zenici 06. 11. 2012. godine i obuhvata Statut Univerziteta u Zenici, broj: 01-101-701-2446/10. Od 18. 08. 2010. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Zenici, broj: 01-101-701-2169/12. od 25. 07. 2012. godine u kojima je označen dan njihovog stupanja na snagu.

  Ažurirano Petak, 01 Veljača 2013 12:44